Bahasa Cina

Mengenai Bahasa Cina

Bahasa Cina berasal daripada rumpun bahasa Sino-Tibetan dan merupakan bahasa rasmi bagi negara China, negara Taiwan serta salah satu daripada bahasa rasmi untuk negara Singapura.

Lebih ramai orang boleh bertutur dalam Bahasa Cina berbanding dengan mana-mana bahasa lain di dunia. Lebih daripada sejuta orang menggunakan Bahasa Cina sebagai bahasa ibunda.

Bahasa Mandarin merupakan bahasa standard yang digunakan untuk tujuan hal kerajaan, perdagangan dan pendidikan, tetapi ada juga bahasa-bahasa Cina yang lain seperti Wu, Kantonis, Min, Hsiang dan Hakka.

Cara tulisannya menggunakan huruf ideografik. 5000 huruf ideografik digunakan secara meluas.

Bahasa Cina Mandarin ialah bahasa yang tonal, dengan empat jenis nada yang berlainan: tinggi, tinggi dan menaik, rendah dan menaik, serta tinggi dan menurun. Setiap nada ini boleh memberikan makna yang berlainan kepada suku kata yang sama.

Jadi, mengapakah anda harus belajar Bahasa Cina?

Sebab-sebab perniagaan
Oleh kerana ekonomi negara China kini mengalami pertumbuhan pesat, pengetahuan bahasa Cina akan memberikan anda kelebihan perniagaan pada masa depan.

Pelancongan
Negara China adalah negara yang luas terbentang, indah dan kebanyakannya belum diterokai. Pada masa kini China sedang membuka pintunya kepada lebih ramai pelawat dan pelancong. Jika anda melawat negara China, pengetahuan bahasa Cina akan menjadikan lawatan anda lebih menyeronokkan.

Bahasa-bahasa lain