Laman ini mengandungi pelbagai bahan untuk membantu anda mempelajari Bahasa Denmark. Belajarlah beberapa frasa asas, kembangkan kosa kata anda, atau carilah rakan bahasa untuk membuat latihan.

Mengenai Bahasa Denmark

Bahasa Denmark digunakan oleh 5.5 juta orang yang kebanyakannya menetap di negara Denmark. Ada juga lebih kurang 50,000 penutur Bahasa Denmark di bahagian utara negara Jerman, serta komuniti penutur yang lebih kecil di Amerika Syarikat, Kanada dan Argentina.

Bahasa Denmark merupakan salah satu daripada bahasa rasmi di Greenland dan Kepulauan Faroe. Ianya dipelajari dengan Bahasa Inggeris sebagai bahasa asing oleh kebanyakan pelajar sekolah di negara Iceland.

Pelabuhan Nyhavn, Copenhagen
Pelabuhan Nyhavn, Copenhagen

Jadi, mengapakah anda harus belajar Bahasa Denmark?

Orang Denmark amat menghargai percubaan anda untuk mempelajari bahasa mereka. Ini menjadikan latihan anda lebih menyeronokkan. Lawatan anda ke negara Denmark akan diperkayakan jika anda mempelajari sedikit Bahasa Denmark sebelum bertolak.

Difahami di kebanyakan negara Scandinavia
Bahasa Denmark difahami dengan meluas di negara-negara Scandinavia yang lain seperti Sweden, Norway dan Iceland, jadi ianya amat berguna apabila melawat kawasan tersebut.

Cabaran
Walaupun tatabahasa Bahasa Denmark agak serupa dengan Bahasa Inggeris, ianya bukan senang untuk dipelajari oleh kerana cara sebutannya yang kompleks. Jika anda seorang ahli bahasa yang ingin mencabar diri, anda boleh menguji kebolehan anda secara mempelajari Bahasa Denmark.

Bahasa-bahasa lain