Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Estonia.

Nombor cardinal

nullkosong
ükssatu
kaksdua
kolmtiga
neliempat
viislima
kuusenam
seitsetujuh
kaheksalapan
üheksasembilan
kümmesepuluh
üksteistsebelas
kaksteistdua belas
kolmteisttiga belas
neliteistempat belas
viisteistlima belas
kuusteistenam belas
seitseteisttujuh belas
kaheksateistlapan belas
üheksateistsembilan belas
kakskümmenddua puluh
kakskümmend üksdua puluh satu
kakskümmend kaksdua puluh dua
kakskümmend kolmdua puluh tiga
kakskümmend nelidua puluh empat
kakskümmend viisdua puluh lima
kakskümmend kuusdua puluh enam
kakskümmend seitsedua puluh tujuh
kakskümmend kaheksadua puluh lapan
kakskümmend üheksadua puluh sembilan
kolmkümmendtiga puluh
kolmkümmend ükstiga puluh satu
kolmkümmend kakstiga puluh dua
kolmkümmend kolmtiga puluh tiga
kolmkümmend nelitiga puluh empat
kolmkümmend viistiga puluh lima
kolmkümmend kuustiga puluh enam
kolmkümmend seitsetiga puluh tujuh
kolmkümmend kaheksatiga puluh lapan
kolmkümmend üheksatiga puluh sembilan
nelikümmendempat puluh
nelikümmend üksempat puluh satu
nelikümmend kaksempat puluh dua
nelikümmend kolmempat puluh tiga
viiskümmendlima puluh
kuuskümmendenam puluh
seitsekümmendtujuh puluh
kaheksakümmendlapan puluh
üheksakümmendsembilan puluh
sadaseratus
sada üksseratus satu
kakssadadua ratus
kolmsadatiga ratus
tuhatseribu
kaks tuhatdua ribu
kolm tuhattiga ribu
miljonsejuta
miljardsatu bilion

Pengulangan

üks kordsekali
kaks kordadua kali
kolm kordatiga kali
neli kordaempat kali
viis kordalima kali

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

esimenepertama
teinekedua
kolmasketiga
neljaskeempat
viieskelima
kuueskeenam
seitsmesketujuh
kaheksaskelapan
üheksaskesembilan
kümneskesepuluh
üheteistkümneskesebelas
kaheteistkümneskedua belas
kolmeteistkümnesketiga belas
neljateistkümneskeempat belas
viieteistkümneskelima belas
kuueteistkümneskeenam belas
seitsmeteistkümnesketujuh belas
kaheksateistkümneskelapan belas
üheksateistkümneskesembilan belas
kahekümneskedua puluh
kahekümne esimenekedua puluh satu
kahekümne teinekedua puluh dua
kahekümne kolmaskedua puluh tiga
kolmekümnesketiga puluh
neljakümneskeempat puluh
viiekümneskelima puluh
kuuekümneskeenam puluh
seitsmekümnesketujuh puluh
kaheksakümneskelapan puluh
üheksakümneskesembilan puluh
sajaskeseratus

Perkataan berguna yang lain

umbes atau ligikaudulebih kurang
üle atau rohkem kuilebih daripada
alla atau vähem kuikurang daripada

Contoh

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Estonia pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong