Titik-titik kompas

Belajarlah cara menyebut titik-titik kompas dalam Bahasa Estonia.

põhiutara
kirretimur laut
idatimur
kagutenggara
lõunaselatan
edelbarat daya
lääsbarat
loebarat laut

Perkataan berguna yang lain

kaartpeta
kompasskompas
kompassi lugemamembaca kompas
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Estonia pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.