Waktu

Belajar menyatakan waktu dalam Bahasa Finland.

Jam 24 jam digunakan secara meluas dalam bahasa Finland, walaupun jam 12 jam juga biasa, terutamanya dalam situasi yang kurang formal.

Menanyakan waktu kepada seseorang

Mitä kello on?Pukul berapa sekarang?
Tiedätkö, mitä kello on?Adakah anda tahu pukul berapa sekarang?

Menyatakan waktu

Se on …Sekarang …
tasan ...tepat
noin ...lebih kurang
melkein ...hampir
vähän yli ...baru lepas
YksiPukul satu
KaksiPukul dua
KolmePukul tiga
NeljäPukul empat
ViisiPukul lima
KuusiPukul enam
SeitsemänPukul tujuh
KahdeksanPukul lapan
YhdeksänPukul sembilan
KymmenenPukul sepuluh
YksitoistaPukul sebelas
KaksitoistaPukul dua belas
Varttia yli yksiPukul satu suku
Varttia yli kaksiPukul dua suku
Puoli kaksiPukul satu setengah
Puoli kolmePukul dua setengah
Varttia vaille kaksiPukul satu tiga suku
Varttia vaille kolmePukul dua tiga suku
Viisi yli yksiPukul satu lima minit
Kymmenen yli yksiPukul satu sepuluh minit
Kaksikymmentä yli yksiPukul satu dua puluh minit
Kaksikymmentäviisi yli yksiPukul satu dua puluh lima minit
Viittä vaille kaksiPukul satu lima puluh lima minit (terjemahan bulat-bulat: “lima minit sebelum pukul dua”)
Kymmentä vaille kaksiPukul satu lima puluh minit (terjemahan bulat-bulat: “sepuluh minit sebelum pukul dua”)
Kaksikymmentä vaille kaksiPukul satu empat puluh minit (terjemahan bulat-bulat: “dua puluh minit sebelum pukul dua”)
Kaksikymmentäviisi vaille kaksiPukul satu tiga puluh lima (terjemahan bulat-bulat: “dua puluh lima minit sebelum pukul dua”)
Kymmenen viisitoistaPukul sepuluh lima belas minit
Kymmenen kolmekymmentäPukul sepuluh setengah
Kymmenen neljäkymmentäviisiPukul sepuluh empat puluh lima minit
KeskipäiväPukul dua belas tengahari
KeskiyöPukul dua belas tengah malam

Anda juga boleh menyatakan masa dalam Bahasa Finland dengan menyebut jam diikuti dengan minit, misalnya:

11.47Pukul sebelas empat puluh tujuh pagi
14.13Pukul dua tiga belas petang

Jam

Kelloni on …Jam tangan saya …
etuajassacepat
jäljessälambat
Tuo kello on vähän …Jam itu agak …
etuajassacepat
jäljessälambat
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.