Agama

Berikut adalah beberapa ungkapan Bahasa Inggeris untuk membincangkan perkara-perkara seperti samada anda menganuti sesuatu agama, dan jenis agama yang anda percayai.

are you religious? adakah anda menganuti mana-mana agama?
no, I'm … tidak, saya seorang …
an atheist ateis (orang yang tidak percaya dalam kewujudan Tuhan)
agnostic agnostik (orang yang percaya bahawa kewujudan Tuhan tidak boleh dibuktikan atau dinafikan)
what religion are you? agama apa yang kamu anuti?
I'm a … saya beragama …
Christian Kristian
Muslim Muslim
Buddhist Buddha
Sikh Sikh
Hindu Hindu
Protestant Protestan
Catholic Katholik
I'm Jewish saya orang Yahudi
do you believe in God? adakah kamu percaya kepada Tuhan?
I believe in God saya percaya kepada Tuhan
I don't believe in God saya tidak percaya kepada Tuhan
do you believe in life after death? anda percaya akan kehidupan baru selepas kematian?
do you believe in reincarnation? anda percaya akan kelahiran semula selepas kematian?

Tempat beribadat

is there a … near here? ada tak … yang berdekatan?
church gereja
mosque masjid
synagogue tempat beribadat orang Yahudi
temple kuil
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.