Di bank

Apabila anda berada di bank atau perlu menggunakan mesin ATM, berikut adalah beberapa ungkapan Bahasa Inggeris yang perlu digunakan.

Membuat transaksi

I'd like to withdraw £100, please saya ingin mengeluarkan wang tunai sebanyak £100
I want to make a withdrawal saya ingin mengeluarkan wang tunai
how would you like the money? jenis mata wang apa yang kamu kehendaki?
in tens, please (ten pound notes) dalam wang kertas sepuluh paun
could you give me some smaller notes? boleh kamu beri saya jenis mata wang yang lebih kecil?
I'd like to pay this in, please saya ingin memasukkan wang ini ke dalam akaun saya
I'd like to pay this cheque in, please saya ingin membayar masuk cek ini ke dalam akaun saya
how many days will it take for the cheque to clear? berapa hari diperlukan untuk wang dari cek ini masuk ke dalam akaun saya?
have you got any …? adakah kamu mempunyai apa-apa …?
identification pengenalan diri?
ID (singkatan untuk identification) pengenalan diri?
I've got my … saya ada …
passport pasport
driving licence lesen memandu
ID card kad pengenalan
your account's overdrawn akaun kamu terlebih keluar
I'd like to transfer some money to this account saya hendak memindahkan wang ke dalam akaun ini
could you transfer £1000 from my current account to my deposit account? tolong pindahkan £1000 dari akaun semasa saya ke dalam akaun simpanan saya

Perkhidmatan lain

I'd like to open an account saya ingin membuka akaun
I'd like to open a personal account saya ingin membuka akaun peribadi
I'd like to open a business account saya ingin membuka akaun perniagaan
could you tell me my balance, please? tolong beritahu saya baki di dalam akaun saya
could I have a statement, please? tolong beri saya penyata akaun
I'd like to change some money saya ingin menukar wang
I'd like to order some foreign currency saya ingin menempah matawang asing
what's the exchange rate for euros? apa kadar pertukaran untuk matawang euro?
I'd like some … saya hendak membeli matawang …
euros euro
US dollars dolar Amerika
could I order a new chequebook, please? boleh saya tempah buku cek yang baru?
I'd like to cancel a cheque saya ingin membatalkan cek
I'd like to cancel this standing order saya hendak membatalkan arahan tersedia ini

Frasa-frasa berguna yang lain

where's the nearest cash machine? di mana mesin ATM yang terdekat?
what's the interest rate on this account? apa kadar faedah untuk akaun ini?
what's the current interest rate for personal loans? apa kadar faedah sekarang untuk pinjaman peribadi?
I've lost my bank card saya sudah hilang kad ATM saya
I want to report a … saya ingin melaporkan …
lost credit card kehilangan kad kredit
stolen credit card kecurian kad kredit
we've got a joint account kami mempunyai akaun bersama
I'd like to tell you about a change of address saya hendak memberitahu anda tentang pertukaran alamat
I've forgotten my Internet banking password saya terlupa kata laluan saya
I've forgotten the PIN number for my card saya terlupa nombor PIN kad saya
I'll have a new one sent out to you saya akan menghantar PIN yang baru kepada kamu
could I make an appointment to see …? boleh saya membuat temujanji untuk berjumpa dengan …?
the manager pengurus
a financial advisor penasihat kewangan
I'd like to speak to someone about a mortgage saya hendak berbincang tentang pinjaman kerumahan

Menggunakan mesin ATM

Insert your card Masukkan kad anda
Enter your PIN Masukkan PIN anda
Incorrect PIN PIN salah
Enter Masuk
Correct Betulkan
Cancel Batal
Withdraw cash Keluarkan wang
Other amount Jumlah yang lain
Please wait Sila tunggu
Your cash is being counted Wang anda sedang dikira
Insufficient funds Baki akaun tidak mencukupi
Balance Baki
On screen Pada skrin
Printed Dicetak
Another service? Perkhidmatan yang lain?
Would you like a receipt? Adakah anda memerlukan resit?
Remove card Sila ambil kad anda
Quit Keluar
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.