Di pusat maklumat pelancongan

Kebanyakan bandaraya di UK mempunyai pejabat maklumat pelancong, di mana anda boleh mencari maklumat tentang pelbagai khidmat pelancong termasuk hotel, restoran dan hiburan dengan menggunakan frasa-frasa ini.

Mencari penginapan

we're looking for accommodation kami ingin mencari penginapan
we need somewhere to stay kami perlu mencari tempat menginap
do you have a list of …? kamu ada senarai …?
hotels hotel
B&Bs; (singkatan untuk bed and breakfasts) B&B;
youth hostels asrama belia
campsites tapak kem
what sort of accommodation are you looking for? jenis penginapan apa yang kamu perlukan?
can you book accommodation for me? boleh kamu tolong tempahkan penginapan untuk saya?

Perjalanan

do you have a map of the …? adakah kamu mempunyai peta …?
city bandaraya
town bandar
where's the …? di mana terletaknya …?
city centre pusat bandar
art gallery galeri seni lukis
museum muzium
main shopping area kawasan membeli-belah yang utama
market pasar
railway station stesen keretapi
what's the best way of getting around the city? apa cara yang terbaik untuk menjelajahi bandaraya ini?
where can I hire a car? di mana tempat menyewa kereta?

Acara dan aktiviti

what are you interested in? jenis tarikan pelancongan mana yang kamu gemari?
are there any … on at the moment? ada … yang sedang berlangsung sekarang?
exhibitions pameran
cultural events acara budaya
sporting events acara sukan
are there any …? ada tak … yang boleh diaturkan?
excursions rombongan
tours lawatan pelancongan
day trips lawatan sehari
is there a city tour? ada tak lawatan pusat bandar yang boleh diaturkan?
could you tell us what's on at the …? boleh kamu beritahu kami apa yang sedang ditayangkan/ditunjukkan di …?
cinema panggung wayang
theatre teater
concert hall dewan
opera house dewan opera
can I book tickets here? boleh saya tempah tiket di sini?
do you have any brochures on …? ada tak risalah mengenai …?
local attractions tarikan pelancongan tempatan
can you recommend a good restaurant? boleh kamu syorkan restoran yang bagus?
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.