Mendaftar keluar

Frasa-frasa Bahasa Inggeris ini berguna semasa mendaftar keluar dari hotel.

I'd like to check out saya ingin mendaftar keluar
I'd like to pay my bill, please saya ingin membayar bil
I think there's a mistake in this bill saya rasa ada kesalahan dalam bil ini
how would you like to pay? adakah kamu ingin membayar secara tunai, cek atau kad kredit?
I'll pay … saya hendak bayar secara …
by credit card kad kredit
in cash tunai
have you used the minibar? adakah kamu membawa keluar apa-apa makanan/minuman dari peti sejuk kecil dalam bilik?
we haven't used the minibar kami tidak membawa keluar apa-apa dari peti sejuk minibar
could we have some help bringing our luggage down? boleh kamu tolong bawakan beg kami ke bawah?
do you have anywhere we could leave our luggage? ada tak tempat untuk meletakkan beg kami buat sementara?
could I have a receipt, please? boleh saya dapatkan resit?
could you please call me a taxi? boleh kamu tempahkan teksi?
I hope you had an enjoyable stay saya harap kamu telah menikmati penginapan anda
I've really enjoyed my stay saya rasa seronok semasa penginapan saya
we've really enjoyed our stay kami rasa seronok semasa penginapan kami
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.