Pekerjaan

Berikut adalah ungkapan Bahasa Inggeris untuk membincangkan jenis pekerjaan dan tempat bekerja anda.

Pekerjaan

what do you do? apa pekerjaan kamu?
what do you do for a living? apa pekerjaan kamu?
what sort of work do you do? apa pekerjaan kamu?
what line of work are you in? apa pekerjaan kamu?
I'm a … saya seorang …
teacher guru
student pelajar
doctor doktor
I work as a … saya bekerja sebagai …
journalist wartawan
programmer pengaturcara
I work in … saya bekerja dalam bidang …
television televisyen
publishing penerbitan
PR (public relations) perhubungan awam
sales jualan
IT IT
I work with … saya bekerja …
computers dalam bidang komputer
children with disabilities dengan kanak-kanak yang kurang upaya
I stay at home and look after the children saya menjaga anak-anak saya di rumah
I'm a housewife saya seorang surirumahtangga

Taraf penggajian

I've got a part-time job saya ada kerja separuh masa
I've got a full-time job saya ada kerja sepenuh masa
I'm … saya …
unemployed menganggur
out of work menganggur
looking for work sedang mencari kerja
looking for a job sedang mencari kerja
I'm not working at the moment saya sekarang tidak bekerja
I've been made redundant saya telah diberhentikan kerja
I was made redundant two months ago saya diberhentikan kerja dua bulan lalu
I do some voluntary work saya bekerja secara sukarela
I'm retired saya sudah bersara

Kamu bekerja dengan syarikat yang mana?

who do you work for? kamu bekerja dengan syarikat yang mana?
I work for … saya bekerja untuk …
a publishers syarikat penerbit
an investment bank bank pelaburan
the council majlis perbandaran
I'm self-employed saya bekerja sendiri
I work for myself saya bekerja sendiri
I have my own business saya ada perniagaan sendiri
I'm a partner in … saya rakan kongsi dalam …
a law firm sebuah firma guaman
an accountancy practice sebuah firma akauntan
an estate agents ejen hartanah
I've just started at … saya baru mula bekerja di …
IBM IBM

Tempat kerja

where do you work? kamu bekerja di mana?
I work in … saya bekerja di …
an office pejabat
a shop kedai
a restaurant restoran
a bank bank
a factory kilang
a call centre pusat panggilan
I work from home saya bekerja di rumah

Latihan dan pengalaman kerja

I'm training to be … saya sedang berlatih menjadi …
an engineer jurutera
a nurse jururawat
I'm a trainee … saya seorang pelatih …
accountant akauntan
supermarket manager pengurus pasaraya
I'm on a course at the moment saya sekarang menghadiri kursus
I'm on work experience saya sedang membuat kerja sementara untuk menimba pengalaman
I'm doing an internship saya sedang membuat kerja sementara untuk menimba pengalaman
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.