Perjalanan teksi

Frasa-frasa ini memang berguna jika anda perlu menaiki teksi.

do you know where I can get a taxi? di mana tempat menunggu teksi?
do you have a taxi number? kamu ada nombor telefon untuk tempahan teksi?

Menempah teksi

I'd like a taxi, please saya ingin menempah teksi
sorry, there are none available at the moment maaf, tiada teksi pada masa ini
where are you? kamu di mana?
what's the address? apa alamatnya?
I'm … saya …
at the Metropolitan Hotel di Hotel Metropolitan
at the train station di stesen keretapi
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road di persimpangan Oxford Street dan Tottenham Court Road
could I take your name, please? siapa nama anda?
how long will I have to wait? berapa lama kena saya tunggu?
how long will it be? berapa lama kena saya tunggu?
quarter of an hour suku jam
about ten minutes kira-kira sepuluh minit
it's on its way teksi dalam perjalanan

Dalam teksi

where would you like to go? kamu hendak pergi ke mana?
I'd like to go to … saya hendak pergi ke …
Charing Cross station stesen keretapi Charing Cross
could you take me to …? tolong bawa saya ke …
the city centre pusat bandar
how much would it cost to …? berapa tambangnya ke… ?
Heathrow Airport lapangan terbang Heathrow
how much will it cost? berapa tambangnya?
could we stop at a cashpoint? bolehkah kami berhenti di ATM?
is the meter switched on? adakah kamu menggunakan meter?
please switch the meter on tolong gunakan meter
how long will the journey take? berapa lama masa perjalanan kami?
do you mind if I open the window? boleh saya buka tingkap?
do you mind if I close the window? boleh saya tutup tingkap?
are we almost there? sudahkah kami hampir tiba?
how much is it? berapa tambangnya?
have you got anything smaller? kamu ada duit kecil?
that's fine, keep the change tidak payah memberi wang baki
would you like a receipt? adakah kamu mengkehendaki resit?
could I have a receipt, please? boleh kamu beri saya resit?
could you pick me up here at …? bolehkah kamu menjemput saya di sini pada …?
six o'clock pukul enam
could you wait for me here? bolehkah kamu tunggu saya di sini?

Papan tanda lazim

Taxis Teksi
For hire Untuk disewa
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong