Ciri-ciri dan istilah geografi

Berikut adalah beberapa perkataan Bahasa Inggeris bagi ciri-ciri geografi dan istilah geografi yang lain.

Ciri-ciri pedalaman

countryside desa
hill bukit
mountain gunung
valley lembah
wood hutan
forest hutan
copse rumpun pokok
field padang
meadow padang rumput
plain dataran
moor mur
bog paya
swamp paya
hedge pagar pokok renek
path laluan
fence pagar
wall tembok
ditch parit
gate pintu pagar
farm ladang
bridge jambatan
desert gurun
glacier glasier
jungle hutan rimba
rainforest hutan tropika
volcano gunung berapi
stream sungai kecil
river sungai
canal terusan
pond kolam
lake tasik
reservoir tadahan air
waterfall air terjun
well perigi
dam empangan
power station stesen penjanaan elektrik
wind farm penjana elektrik yang menggunakan kuasa angin
mine lombong
quarry kuari

Istilah Pertanian

agriculture pertanian
barn bangsal
farmhouse rumah ladang
crop hasil
harvest tuaian
hay rumput kering
wheat gandum
irrigation pengairan
livestock haiwan ternakan
to plough membajak
to harvest menuai

Ciri-ciri Pesisiran

ocean lautan
sea laut
coast atau shore pantai
beach pantai
cliff cenuram
island pulau
peninsula tanjung
rock batu
tide pasang surut
wave ombak
pier jeti
lighthouse rumah api
harbour pelabuhan
oil rig pelantar minyak

Perkataan berguna yang lain

country desa
city bandaraya
town bandar
village kampung
eruption letusan
earthquake gempa bumi
tsunami tsunami
avalanche runtuhan salji
landslide tanah runtuh
lava lava
capital city atau capital ibu negara / ibu negeri
border sempadan
national park taman negara
North Pole Kutub Utara
South Pole Kutub Selatan
Equator Khatulistiwa
longitude garisan bujur
latitude garisan lintang
sea level aras laut
erosion penghakisan
pollution pencemaran
atmosphere atmosfera
environment alam sekitar
population bilangan penduduk
famine kebuluran
fossil fuel bahan api fosil
energy tenaga
unemployment pengangguran
landscape pandangan darat
literacy celik huruf
malnutrition malnutrisi
migration penghijrahan
radiation penyinaran
nuclear energy tenaga nuklear
crater kawah
sand dune bukit pasir
trade perdagangan
urban bandar
rural desa
economy ekonomi
poverty kemiskinan
slum kawasan sesak
life expectancy jangka hayat
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.