Di restoran

Here are some English words which may be helpful at a restaurant.

bar bar
chef ketua tukang masak
booking or reservation tempahan
breakfast sarapan pagi
dinner makan malam
lunch makan tengahari
menu menu
restaurant restoran
waiter pelayan
waitress pelayan wanita
wine list senarai wain
starter pembuka selera
main course sajian utama
dessert pencuci mulut
bill bil
service perkhidmatan
service charge caj perkhidmatan
tip tip
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.