Hari

Pelajarilah bagaimana menyebut hari-hari dalam seminggu dalam Bahasa Inggeris. Sila ambil perhatian bahawa huruf pertama hari-hari ini ditulis dengan huruf besar.

what day is it? hari ini hari apa?
what day is it today? hari ini hari apa?
Monday Isnin
Tuesday Selasa
Wednesday Rabu
Thursday Khamis
Friday Jumaat
Saturday Sabtu
Sunday Ahad
on Monday pada hari Isnin
on Tuesday pada hari Selasa
on Wednesday pada hari Rabu
on Thursday pada hari Khamis
on Friday pada hari Jumaat
on Saturday pada hari Sabtu
on Sunday pada hari Ahad
every Monday or on Mondays setiap hari Isnin
every Tuesday or on Tuesdays setiap hari Selasa
every Wednesday or on Wednesdays setiap hari Rabu
every Thursday or on Thursdays setiap hari Khamis
every Friday or on Fridays setiap hari Jumaat
every Saturday or on Saturdays setiap hari Sabtu
every Sunday or on Sundays setiap hari Ahad
a week tomorrow seminggu dari esok
a week on Tuesday seminggu dari hari Selasa
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.