Masa

Berikut adalah beberapa perkataan Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan masa.

Unit masa

second saat
minute minit
hour jam
day hari
week minggu
fortnight dua minggu
month bulan
year tahun
decade dekad
century abad
weekend hujung minggu
leap year tahun lompat

Waktu-waktu dalam sehari

morning pagi
afternoon tengah hari
evening petang
night atau night time malam
midday atau noon pukul dua belas tengah hari
midnight pukul dua belas tengah malam
dawn subuh
dusk senja
sunrise matahari terbit
sunset matahari terbenam

Perkataan berkaitan dengan masa yang lain

now sekarang
then dulu
immediately atau straight away serta-merta, segera
soon tidak lama lagi
earlier lebih awal
later lebih lewat

Kekerapan

never tidak pernah
rarely jarang
occasionally adakala, kadangkala
sometimes adakala, kadangkala
often atau frequently sering
usually atau normally biasanya
always sentiasa
every day atau daily tiap-tiap hari
every week atau weekly tiap-tiap minggu
every month atau monthly tiap-tiap bulan
every year atau yearly tiap-tiap tahun
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.