Musik

Berikut adalah beberapa perkataan Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan musik, termasuk nama untuk beberapa jenis musik yang berlainan.

Istilah muzik

beat rentak
harmony harmoni
lyrics lirik
melody atau tune melodi
note not
rhythm ritma, irama
scale tangga nada
solo persembahan solo
duet persembahan duet
in tune setala
out of tune sumbang

Peralatan muzik

amp (singkatan untuk amplifier) amplifier
CD cakera padat
CD player pemain cakera padat
headphones fon kepala
hi-fi atau hi-fi system hi-fi
instrument alat muzik
mic (singkatan untuk microphone) mikrofon
MP3 player pemain MP3
music stand dirian muzik
record player alat main piring hitam
speakers pembesar suara
stereo atau stereo system stereo

Jenis-jenis muzik

blues muzik blues
classical muzik klasikal
country muzik country
dance muzik disko
easy listening muzik yang senang didengar
electronic muzik elektronik
folk muzik rakyat
heavy metal muzik rock
hip hop muzik hip-hop
jazz muzik jazz
Latin muzik Latin
opera muzik opera
pop muzik pop
rap muzik rap
reggae muzik reggae
rock muzik rock
techno muzik tekno

Kumpulan muzik

band kumpulan pancaragam, kumpulan muzik
brass band pancaragam
choir koir
concert band pancaragam konsert
jazz band kumpulan muzik jazz
orchestra orkestra
pop group kumpulan muzik pop
rock band kumpulan muzik rock
string quartet kuartet alat tali

Ahli muzik

composer penggubah
musician ahli muzik
performer penghibur
bassist atau bass player pemain bes
cellist pemain selo
conductor pemimpin orkestra
DJ deejay
drummer pemain dram
flautist pemain seruling
guitarist pemain gitar
keyboard player pemain papan nada elektronik
organist pemain organ
pianist pemain piano
pop star bintang pop
rapper penyanyi rap
saxophonist pemain saksofon
trumpeter pemain trompet
trombonist pemain trombon
violinist pemain biola
singer penyanyi
alto penyanyi alto
soprano penyanyi soprano
bass penyanyi bes
tenor penyanyi tenor
baritone penyanyi bariton

Kekuatan bunyi

loud kuat
quiet perlahan
soft perlahan

Perkataan berguna yang lain

to listen to music mendengar muzik
to play an instrument bermain alat muzik
to record merakam
to sing menyanyi
audience para penonton
concert konsert
hymn lagu puja
love song lagu cinta
national anthem lagu kebangsaan negara
symphony simfoni
record rakaman
record label label rakaman
recording rakaman
recording studio studio rakaman
song lagu
stage pentas
track lagu
voice suara
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.