Perjalanan bas dan keretapi

Berikut adalah beberapa perkataan Bahasa Inggeris yang berguna semasa perjalanan bas atau keretapi.

timetable jadual masa
single (singkatan untuk single ticket) sehala
return (singkatan untuk return ticket) pergi-balik
platform platform
waiting room bilik menunggu
ticket office atau booking office pejabat tiket
seat tempat duduk
seat number nombor tempat duduk
luggage rack rak bagasi
first class kelas pertama
second class kelas kedua
ticket inspector pemeriksa tiket
ticket collector pengutip tiket
penalty fare denda

Perjalanan keretapi

buffet car gerabak di mana makanan dijual / kantin
carriage gerabak
compartment petak
derailment keretapi tergelincir
express train keretapi ekspres
guard pengawal
level crossing lintasan keretapi
line closure landasan tertutup
live rail landasan hidup
railcard kad perjalanan keretapi
railway line landasan keretapi
restaurant car gerabak restoran
season ticket tiket langganan/musim
signal isyarat
sleeper train keretapi semalaman
station stesyen
railway station stesyen keretapi
train station stesyen keretapi
stopping service keretapi biasa (bukan ekspres)
ticket barrier sekatan (di mana tiket diperiksa / dipungut)
track landasan
train keretapi
train crash kemalangan keretapi
train driver pemandu keretapi
train fare tambang keretapi
train journey perjalanan keretapi
travelcard kad perjalanan keretapi bawah tanah
Tube station atau underground station stesyen keretapi bawah tanah
tunnel terowong
to catch a train menaiki keretapi
to get on the train menaiki keretapi
to get off the train turun dari keretapi
to miss a train ketinggalan keretapi

Perjalanan bas

bus bas
bus driver pemandu bas
bus fare tambang bas
bus journey perjalanan bas
bus stop perhentian bas
bus lane lorong bas
bus station stesyen bas
coach bas
coach station stesyen bas
double-decker bus bas dua tingkat
conductor konduktor
inspector pemeriksa
luggage hold tempat menyimpan bagasi
the next stop perhentian yang berikutnya
night bus bas malam
request stop perhentian bas (bas tidak akan berhenti di perhentian ini, kecuali loceng dibunyikan atau penumpang yang menunggu bas menahan bas tersebut)
route jalan
terminus stesyen terakhir
to get on the bus menaiki bas
to get off the bus turun dari bas
to catch a bus menaiki bas
to miss a bus ketinggalan bas
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.