Titik-titik kompas

Belajarlah cara menyebut titik-titik kompas dalam Bahasa Inggeris.

north utara
northeast timur laut
east timur
southeast tenggara
south selatan
southwest barat daya
west barat
northwest barat laut

Perkataan berguna yang lain

map peta
compass kompas
to read a compass membaca kompas
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.