Waktu dan tarikh

Berikut adalah beberapa ungkapan Bahasa Itali yang berkaitan dengan waktu dan tarikh.

Menetapkan

l'altroierikelmarin / sehari sebelum semalam
ierisemalam
oggihari ini
domaniesok
dopodomanilusa

Menetapkan waktu

la scorsa nottesemalam
staseramalam in
domani seramalam esok
alla mattinasemasa pagi
al pomeriggiosemasa tengahari / petang
alla serasemasa petang
ieri mattinapagi semalam
ieri pomeriggiotengahari semalam
ieri serapetang semalam
stamattinapagi ini
questo pomeriggiotengahari ini
staseramalam in
domattinapagi esok
domani pomeriggiotengahari esok
domani seramalam esok

Menetapkan minggu, bulan atau tahun

la settimana scorsaminggu lepas
il mese scorsobulan lepas
l'anno scorsotahun lepas
questa settimanaminggu ini
questo mesebulan ini
quest'annotahun ini
la prossima settimanaminggu depan
il mese prossimobulan depan
l'anno prossimotahun depan

Ungkapan masa yang lain

adessosekarang
allora
poi
immediatamenteserta-merta, segera
subitoserta-merta, segera
tra pocotidak lama lagi
primalebih awal
dopolebih lewat
cinque minuti falima minit sebelum ini
mezz'ora fa
un'ora fasatu jam yang lalu
una settimana fasatu minggu lalu
due settimane fadua minggu lalu
un mese fasebulan lalu
un anno fasetahun lalu
tanto tempo fapada suatu masa dahulu
tra dieci minuti
tra un'oradalam masa satu jam
tra una settimanadalam masa seminggu
tra dieci giornidalam masa sepuluh hari
tra tre settimanedalam masa tiga minggu
tra due mesidalam masa dua bulan
tra dieci annidalam masa sepuluh tahun
il giorno primahari yang sebelumnya
la settimana primaminggu yang sebelumnya
il mese primabulan yang sebelumnya
l'anno primatahun yang sebelumnya
il giorno dopohari yang berikutnya
la settimana dopominggu yang berikutnya
il mese dopobulan yang berikutnya
l'anno dopotahun yang berikutnya

Tempoh

Duration in Italian is usually expressed using the word per, as in the following examples:

ho vissuto in Canada per sei mesisaya tinggal di Kanada selama enam bulan
ho lavorato qui per nove annisaya telah bekerja di sini selama sembilan tahun
domani vado in Francia per due settimanesaya akan pergi ke Perancis esok selama dua minggu
abbiamo nuotato per molto tempokami berenang untuk masa yang lama

Kekerapan

maitidak pernah
raramentejarang
occasionalmenteadakala, kadangkala
a volteadakala, kadangkala
spesso or di frequente
di solito or normalmente
sempresentiasa
tutti i giorni or quotidianamente
tutte le settimane or settimanalmente
tutti i mesi or mensilmente
tutti gli anni or annualmente
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong