Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Itali.

Nombor cardinal

zerokosong
unosatu
duedua
tretiga
quattroempat
cinquelima
seienam
settetujuh
ottolapan
novesembilan
diecisepuluh
undicisebelas
dodicidua belas
tredicitiga belas
quattordiciempat belas
quindicilima belas
sedicienam belas
diciassettetujuh belas
diciottolapan belas
diciannovesembilan belas
ventidua puluh
ventunodua puluh satu
ventiduedua puluh dua
ventitredua puluh tiga
ventiquattrodua puluh empat
venticinquedua puluh lima
ventiseidua puluh enam
ventisettedua puluh tujuh
ventottodua puluh lapan
ventinovedua puluh sembilan
trentatiga puluh
trentunotiga puluh satu
trentaduetiga puluh dua
trentatretiga puluh tiga
trentaquattrotiga puluh empat
trentacinquetiga puluh lima
trentaseitiga puluh enam
trentasettetiga puluh tujuh
trentottotiga puluh lapan
trentanovetiga puluh sembilan
quarantaempat puluh
quarantunoempat puluh satu
quarantadueempat puluh dua
quarantatreempat puluh tiga
cinquantalima puluh
sessantaenam puluh
settantatujuh puluh
ottantalapan puluh
novantasembilan puluh
centoseratus
centounoseratus satu
duecentodua ratus
trecentotiga ratus
milleseribu
duemiladua ribu
tremilatiga ribu
un milionesejuta
un miliardosatu bilion

Pengulangan

una voltasekali
due voltedua kali
tre voltetiga kali
quattro volteempat kali
cinque voltelima kali

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

primopertama
secondokedua
terzoketiga
quartokeempat
quintokelima
sestokeenam
settimoketujuh
ottavokelapan
nonokesembilan
decimokesepuluh
undicesimokesebelas
dodicesimokedua belas
tredicesimoketiga belas
quattordicesimokeempat belas
quindicesimokelima belas
sedicesimokeenam belas
diciassettesimoketujuh belas
diciottesimokelapan belas
diciannovesimokesembilan belas
ventesimokedua puluh
ventunesimokedua puluh satu
ventiduesimokedua puluh dua
ventitreesimokedua puluh tiga
trentesimoketiga puluh
quarantesimokeempat puluh
cinquantesimokelima puluh
sessantesimokeenam puluh
settantesimoketujuh puluh
ottantesimokelapan puluh
novantesimokesembilan puluh
centesimokeseratus

Perkataan berguna yang lain

circa atau approssimativamentelebih kurang
oltre atau più dilebih daripada
sotto atau meno dikurang daripada

Contoh

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Itali pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong