Bahasa Jepun

Mengenai Bahasa Jepun

Lebih daripada 130 juta orang di dunia menggunakan Bahasa Jepun. Kebanyakannya menetap di negara Jepun dan ada juga yang tinggal dalam komuniti emigran di serata dunia. Bahasa Jepun merupakan bahasa rasmi negara Jepun.

Pada masa sekarang ianya tidak diketahui sama ada Bahasa Jepun berkait rapat dengan mana-mana bahasa yang lain, walaupun sistem tulisannya telah menggunakan huruf ideografik Bahasa Cina (kanji) selama hampir 2000 tahun. Huruf-huruf ini disertai oleh dua jenis huruf suku kata, hiragana dan katakana,yang berasal dari huruf kanji.

Bahasa-bahasa lain