Ungkapan Bahasa Jerman

Dalam bahagian ini, anda boleh belajar lebih daripada 3,000 ungkapan Bahasa Jerman yang boleh digunakan dalam banyak situasi harian.