Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Jerman.

Nombor cardinal

nullkosong
einssatu
zweidua
dreitiga
vierempat
fünflima
sechsenam
siebentujuh
achtlapan
neunsembilan
zehnsepuluh
elfsebelas
zwölfdua belas
dreizehntiga belas
vierzehnempat belas
fünfzehnlima belas
sechzehnenam belas
siebzehntujuh belas
achtzehnlapan belas
neunzehnsembilan belas
zwanzigdua puluh
einundzwanzigdua puluh satu
zweiundzwanzigdua puluh dua
dreiundzwanzigdua puluh tiga
dreißigtiga puluh
vierzigempat puluh
fünfziglima puluh
sechzigenam puluh
siebzigtujuh puluh
achtziglapan puluh
neunzigsembilan puluh
einhundertseratus
einhundertundeinsseratus satu
zweihundertdua ratus
dreihunderttiga ratus
eintausendseribu
zweitausenddua ribu
dreitausendtiga ribu
eine Millionsejuta
eine Milliardesatu bilion

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

erstepertama
zweitekedua
dritteketiga
viertekeempat
fünftekelima
sechstekeenam
siebteketujuh
achtekelapan
neuntekesembilan
zehntekesepuluh
elftekesebelas
zwölftekedua belas
dreizehnteketiga belas
vierzehntekeempat belas
fünfzehntekelima belas
sechzehntekeenam belas
siebzehnteketujuh belas
achtzehntekelapan belas
neunzehntekesembilan belas
zwanzigstekedua puluh
einundzwanzigstekedua puluh satu
zweiundzwanzigstekedua puluh dua
dreiundzwanzigstekedua puluh tiga
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Jerman pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.