Bahasa Parsi

Bahasa Parsi merupakan salah satu daripada bahasa-bahasa yang paling tua di dunia. Ianya merupakan bahasa rasmi di negara Iran (di mana ia dikenali sebagai Farsi) dan beberapa bahagian negara Afghanistan (di mana ia dikenali sebagai Dari). Ada juga sejenis Bahasa Parsi yang digunakan di negara Tajikistan, di mana ianya dikenali sebagai Tajik.

Bahasa Parsi merupakan bahasa yang digunakan secara paling luas di negara Iran, dengan lebih daripada 50 juta penutur di Iran dan 100 juta di serata dunia.

Ianya tergolong dalam rumpun bahasa Indo-Eropah. Ianya ditulis dengan huruf Arab di negara Iran dan Afghanistan, dan dengan huruf Cyrillic di negara Tajikistan.

Pelancongan
Tamadun negara Iran telah wujud sejak beribu-ribu tahun dahulu, dan oleh itu Iran mempunyai pelbagai tapak bersejarah, pemandangan indah dan tempat peranginan yang murah di Laut Caspian untuk dilawati. Jika anda boleh berbahasa Parsi anda pasti kagum dengan layanan baik dan keramahan orang Iran.

Bahasa-bahasa lain