Ungkapan Bahasa Perancis

Dalam bahagian ini, anda boleh belajar lebih daripada 3,000 ungkapan Bahasa Perancis yang boleh digunakan dalam banyak situasi harian. Ungkapan-ungkapan ini dipilih untuk mempamerkan bagaimana Bahasa Perancis sering digunakan dalam konteks yang kurang rasmi. Jika anda ada cadangan untuk ungkapan baru ataupun jika ada apa-apa pembetulan, sila hubungi kami!