Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Portugis.

Nombor cardinal

zerokosong
um, umasatu
dois, duasdua
trêstiga
quatroempat
cincolima
seisenam
setetujuh
oitolapan
novesembilan
dezsepuluh
onzesebelas
dozedua belas
trezetiga belas
catorzeempat belas
quinzelima belas
dezasseisenam belas
dezassetetujuh belas
dezoitolapan belas
dezanovesembilan belas
vintedua puluh
vinte e um, vinte e umadua puluh satu
vinte e dois, vinte e duasdua puluh dua
vinte e trêsdua puluh tiga
vinte e quatrodua puluh empat
vinte e cincodua puluh lima
vinte e seisdua puluh enam
vinte e setedua puluh tujuh
vinte e oitodua puluh lapan
vinte e novedua puluh sembilan
trintatiga puluh
trinta e um, trinta e umatiga puluh satu
trinta e dois, trinta e duastiga puluh dua
trinta e trêstiga puluh tiga
trinta e quatrotiga puluh empat
trinta e cincotiga puluh lima
trinta e seistiga puluh enam
trinta e setetiga puluh tujuh
trinta e oitotiga puluh lapan
trinta e novetiga puluh sembilan
quarentaempat puluh
quarenta e um, quarenta e umaempat puluh satu
quarenta e dois, quarenta e duasempat puluh dua
quarenta e trêsempat puluh tiga
cinquentalima puluh
sessentaenam puluh
setentatujuh puluh
oitentalapan puluh
noventasembilan puluh
uma centena atau cemseratus
duzentosdua ratus
trezentostiga ratus
um milhar atau milseribu
dois mil, duas mildua ribu
três miltiga ribu
um milhãosejuta
um biliãosatu bilion

Pengulangan

uma vezsekali
duas vezesdua kali
três vezestiga kali
quatro vezesempat kali
cinco vezeslima kali

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

primeiropertama
segundokedua
terceiroketiga
quartokeempat
quintokelima
sextokeenam
sétimoketujuh
oitavokelapan
nonokesembilan
décimokesepuluh
décimo primeirokesebelas
décimo segundokedua belas
décimo terceiroketiga belas
décimo quartokeempat belas
décimo quintokelima belas
décimo sextokeenam belas
décimo sétimoketujuh belas
décimo oitavokelapan belas
décimo nonokesembilan belas
vigésimokedua puluh
vigésimo primeirokedua puluh satu
vigésimo segundokedua puluh dua
vigésmio terceirokedua puluh tiga
trigésimoketiga puluh
quadragésimokeempat puluh
quinquagésimokelima puluh
sexagésimokeenam puluh
setuagésimoketujuh puluh
octogésimokelapan puluh
nonagésimokesembilan puluh
centésimokeseratus

Perkataan berguna yang lain

cerca de atau aproximadamentelebih kurang
mais que atau mais do quelebih daripada
menos que atau menos do quekurang daripada

Contoh

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Portugis pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.