Ungkapan Bahasa Rusia

Dalam bahagian ini, anda boleh belajar lebih daripada 3,000 ungkapan Bahasa Rusia yang boleh digunakan dalam banyak situasi harian.