Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Rusia.

Nombor cardinal

нольkosong
один (одна, одно) or разsatu
дваdua
триtiga
четыреempat
пятьlima
шестьenam
семьtujuh
восемьlapan
девятьsembilan
десятьsepuluh
одиннадцатьsebelas
двенадцатьdua belas
тринадцатьtiga belas
четырнадцатьempat belas
пятнадцатьlima belas
шестнадцатьenam belas
семнадцатьtujuh belas
восемнадцатьlapan belas
девятнадцатьsembilan belas
двадцатьdua puluh
двадцать одинdua puluh satu
двадцать дваdua puluh dua
двадцать триdua puluh tiga
etc
тридцатьtiga puluh
сорокempat puluh
пятьдесятlima puluh
шестьдесятenam puluh
семьдесятtujuh puluh
восемьдесятlapan puluh
девяностоsembilan puluh
стоseratus
двестиdua ratus
тристаtiga ratus
тысячаseribu
две тысячиdua ribu
три тысячиtiga ribu
миллионsejuta
миллиардsatu bilion

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

первыйpertama
второйkedua
третийketiga
четвёртыйkeempat
пятыйkelima
шестойkeenam
седьмойketujuh
восьмойkelapan
девятыйkesembilan
десятыйkesepuluh
одиннадцатыйkesebelas
двенадцатыйkedua belas
тринадцатыйketiga belas
четырнадцатыйkeempat belas
пятнадцатыйkelima belas
шестнадцатыйkeenam belas
семнадцатыйketujuh belas
восемнадцатыйkelapan belas
девятнадцатыйkesembilan belas
двадцатыйkedua puluh
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Rusia pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong