Menggunakan telefon

Frasa-frasa dalam bahagian ini sering digunakan dalam perbualan telefon, apabila membuat pertanyaan panduan telefon dan apabila menggunakan telefon bimbit.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorsila tunggu sekejap
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?