Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Sepanyol.

Nombor cardinal

cerokosong
unosatu
dosdua
trestiga
cuatroempat
cincolima
seisenam
sietetujuh
ocholapan
nuevesembilan
diezsepuluh
oncesebelas
docedua belas
trecetiga belas
catorceempat belas
quincelima belas
dieciséisenam belas
diecisietetujuh belas
dieciocholapan belas
diecinuevesembilan belas
veintedua puluh
veintiunodua puluh satu
veintidósdua puluh dua
veintitrésdua puluh tiga
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintatiga puluh
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaempat puluh
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentalima puluh
sesentaenam puluh
setentatujuh puluh
ochentalapan puluh
noventasembilan puluh
cienseratus
ciento unoseratus satu
doscientosdua ratus
trescientostiga ratus
milseribu
dos mildua ribu
tres miltiga ribu
un millónsejuta
mil millonessatu bilion

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

primeropertama
segundokedua
terceroketiga
cuartokeempat
quintokelima
sextokeenam
séptimoketujuh
octavokelapan
novenokesembilan
décimokesepuluh
undécimokesebelas
duodécimokedua belas
decimoterceroketiga belas
decimocuartokeempat belas
decimoquintokelima belas
decimosextokeenam belas
decimoséptimoketujuh belas
decimoctavokelapan belas
decimonovenokesembilan belas
vigésimokedua puluh
vigésimo primerokedua puluh satu
vigésimo segundokedua puluh dua
vigésimo tercerokedua puluh tiga
fiftieth
trigésimoketiga puluh
cuadrágesimokeempat puluh
quincuagésimo
sexagésimokeenam puluh
septuagésimoketujuh puluh
octogésimokelapan puluh
nonagésimokesembilan puluh
centésimokeseratus
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Sepanyol pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.