Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Sepanyol.

Nombor cardinal

cerokosong
uno (una)satu
dosdua
trestiga
cuatroempat
cincolima
seisenam
sietetujuh
ocholapan
nuevesembilan
diezsepuluh
oncesebelas
docedua belas
trecetiga belas
catorceempat belas
quincelima belas
dieciséisenam belas
diecisietetujuh belas
dieciocholapan belas
diecinuevesembilan belas
veintedua puluh
veintiunodua puluh satu
veintidósdua puluh dua
veintitrésdua puluh tiga
veinticuatrodua puluh empat
veinticincodua puluh lima
veintiséisdua puluh enam
veintisietedua puluh tujuh
veintiochodua puluh lapan
veintinuevedua puluh sembilan
treintatiga puluh
treinta y unotiga puluh satu
treinta y dostiga puluh dua
treinta y trestiga puluh tiga
treinta y cuatrotiga puluh empat
treinta y cincotiga puluh lima
treinta y seistiga puluh enam
treinta y sietetiga puluh tujuh
treinta y ochotiga puluh lapan
treinta y nuevetiga puluh sembilan
cuarentaempat puluh
cuarenta y unoempat puluh satu
cuarenta y dosempat puluh dua
cuarenta y tresempat puluh tiga
cincuentalima puluh
sesentaenam puluh
setentatujuh puluh
ochentalapan puluh
noventasembilan puluh
cienseratus
ciento unoseratus satu
doscientosdua ratus
trescientostiga ratus
milseribu
dos mildua ribu
tres miltiga ribu
un millónsejuta
mil millonessatu bilion

Pengulangan

una vezsekali
dos vecesdua kali
tres vecestiga kali
cuatro vecesempat kali
cinco veceslima kali

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

primeropertama
segundokedua
terceroketiga
cuartokeempat
quintokelima
sextokeenam
séptimoketujuh
octavokelapan
novenokesembilan
décimokesepuluh
undécimokesebelas
duodécimokedua belas
decimoterceroketiga belas
decimocuartokeempat belas
decimoquintokelima belas
decimosextokeenam belas
decimoséptimoketujuh belas
decimoctavokelapan belas
decimonovenokesembilan belas
vigésimokedua puluh
vigésimo primerokedua puluh satu
vigésimo segundokedua puluh dua
vigésimo tercerokedua puluh tiga
trigésimoketiga puluh
cuadrágesimokeempat puluh
quincuagésimokelima puluh
sexagésimokeenam puluh
septuagésimoketujuh puluh
octogésimokelapan puluh
nonagésimokesembilan puluh
centésimokeseratus

Perkataan berguna yang lain

acerca de atau aproximadamentelebih kurang
más delebih daripada
menos dekurang daripada

Contoh

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Sepanyol pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong