Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Sweden.

Nombor cardinal

nollkosong
ettsatu
tvådua
tretiga
fyraempat
femlima
sexenam
sjutujuh
åttalapan
niosembilan
tiosepuluh
elvasebelas
tolvdua belas
trettontiga belas
fjortonempat belas
femtonlima belas
sextonenam belas
sjuttontujuh belas
artonlapan belas
nittonsembilan belas
tjugodua puluh
tjugoettdua puluh satu
tjugotvådua puluh dua
tjugotredua puluh tiga
tjugofyradua puluh empat
tjugofemdua puluh lima
tjugosexdua puluh enam
tjugosjudua puluh tujuh
tjugoåttadua puluh lapan
tjugoniodua puluh sembilan
trettiotiga puluh
trettioetttiga puluh satu
trettiotvåtiga puluh dua
trettiotretiga puluh tiga
trettiofyratiga puluh empat
trettiofemtiga puluh lima
trettiosextiga puluh enam
trettiosjutiga puluh tujuh
trettioåttatiga puluh lapan
trettioniotiga puluh sembilan
fyrtioempat puluh
fyrtioettempat puluh satu
fyrtiotvåempat puluh dua
fyrtiotreempat puluh tiga
femtiolima puluh
sextioenam puluh
sjuttiotujuh puluh
åttiolapan puluh
nittiosembilan puluh
etthundraseratus
etthundraettseratus satu
tvåhundradua ratus
trehundratiga ratus
ettusenseribu
tvåtusendua ribu
tretusentiga ribu
en miljonsejuta
en miljardsatu bilion

Pengulangan

en gångsekali
två gångerdua kali
tre gångertiga kali
fyra gångerempat kali
fem gångerlima kali

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

förstapertama
andrakedua
tredjeketiga
fjärdekeempat
femtekelima
sjättekeenam
sjundeketujuh
åttondekelapan
niondekesembilan
tiondekesepuluh
elftekesebelas
tolftekedua belas
trettondeketiga belas
fjortondekeempat belas
femtondekelima belas
sextondekeenam belas
sjuttondeketujuh belas
artondekelapan belas
nittondekesembilan belas
tjugondekedua puluh
tjugoförstakedua puluh satu
tjugoandrakedua puluh dua
tjugotredjekedua puluh tiga
trettiondeketiga puluh
fyrtiondekeempat puluh
femtiondekelima puluh
sextiondekeenam puluh
sjuttiondeketujuh puluh
åttiondekelapan puluh
nittiondekesembilan puluh
hundradekeseratus

Perkataan berguna yang lain

ungefär atau cirkalebih kurang
över atau mer änlebih daripada
under atau mindre änkurang daripada

Contoh

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Sweden pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong