Syarat-syarat penggunaan

Pengenalan

Penggunaan rangkaian laman web Speak Languages tertakluk kepada terma-terma berikut.

Speak Languages boleh mengubah terma ini dari masa ke semasa. Sebarang perubahan akan berkuatkuasa dari tarikh ia diposkan ke laman web kami. Oleh itu silalah semak halaman ini dengan kerap.

Keahlian

Keahlian Speak Languages terbuka kepada individu berumur tiga belas tahun ke atas.

Apabila mencipta dan menyelenggara akaun anda, anda setuju untuk memberikan maklumat yang tepat. Percubaan untuk menyamar sebagai orang lain ataupun memalsukan diri adalah dilarang.

Anda bertanggung jawab untuk memastikan maklumat akaun anda selamat, dan setuju untuk dipertanggung jawab untuk apa-apa aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Akaun anda tidak harus dikongsi dengan orang lain.

Akaun tidak boleh dijual atau dipindah milik kepada orang lain.

Speak Languages berhak untuk menamatkan akaun untuk apa-apa sebab, dan tanpa notis terlebih dahulu. Jika akaun anda dibatalkan atau ditamatkan, Speak Languages boleh memadamkan mana-mana maklumat atau isi yang berkaitan dengan akaun anda. Kami tidak akan menanggung apa-apa liabiliti bagi kehilangan maklumat tersebut.

Maklumat peribadi

Semasa mengoperasikan laman-laman ini kami mengutip maklumat tentang pengguna laman ini. Untuk melihat jenis maklumat yang dikutip, dan cara maklumat ini digunakan, sila baca Dasar privasi kami. Dasar ini mesti dipersetujui jika anda ingin menggunakan laman-laman kami.

Penggunaan yang dibenarkan

Speak Languages bertujuan untuk memberi persekitaran yang seronok dan menyenangkan untuk pelajar bahasa bertemu dan belajar. Apa-apa penggunaan laman-laman yang bersifat anti-sosial atau menyalahi undang-undang dilarang sama sekali dan akaun anda akan ditutup tanpa notis.

Khususnya, anda bersetuju untuk tidak:

  • mempromosikan mana-mana barangan, perkhidmatan, acara atau laman web komersial
  • menghantar spam, surat berantai, atau mana-mana mesej yang lain yang mungkin menyebabkan gangguan atau kesusahan pada penerimanya
  • mengutip data mengenai pengguna-pengguna laman, atau maklumat yang dikirimkan oleh mereka, untuk mana-mana tujuan
  • meminta maklumat peribadi dari mana-mana pengguna yang berumur di bawah lapan belas tahun
  • mengirim bahan yang lucah, ganas atau kurang menyenangkan
  • mengirim bahan yang terhak cipta, kecuali di mana anda memegang hak cipta tersebut
  • mengirim bahan yang mengandungi fitnah, atau mencabuli hak-hak mana-mana orang yang lain, termasuk hak keperibadian
  • mengirim nombor telefon, alamat e-mel atau alamat surat-menyurat mana-mana individu, termasuk diri sendiri
  • menggunakan skrip automatik atau perisian untuk menggunakan laman-laman ini
  • menggunakan laman-laman ini dengan cara yang membebankan mereka secara berlebihan, atau menghalang laman-laman ini beroperasi dengan lancarnya

Speak Languages boleh memantau penggunaan laman-laman ini untuk memastikan terma-terma ini dipatuhi.

Apa-apa aktiviti yang disyaki menyalahi undang-undang akan dilaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

Hak milik isi kandungan

Isi kandungan dan reka bentuk semua laman Speak Languages, tidak termasuk kandungan yang disumbangkan oleh pengguna seperti yang dijelaskan di bawah, merupakan hak milik Speak Languages dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Ini termasuk semua teks, imej, klip audio, kod dan rekaan visual laman-laman tersebut.

Pengguna-pengguna laman boleh mencetak mana-mana halaman dari laman kami, dengan syarat cetakan tersebut hanya untuk kegunaan sendiri yang bukan komersial, dan alamat halaman yang dicetak tertera pada cetakan tersebut.

Jika anda ingin menghasilkan semula atau menggunakan isi kandungan kami untuk apa-apa tujuan yang lain, sila hubungi kami dan kami akan mempertimbangkan permintaan anda.

Dalam rangkaian laman Speak Languages, pengguna-pengguna dapat menyumbangkan isi kandungan, termasuk pengiriman bahan ke forum dan profil peribadi. Anda akan terus memegang hak cipta untuk mana-mana bahan yang disumbangkan. Walau bagaimanapun, penyumbangan isi kandungan tersebut akan mengurniakan lesen seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik dan bukan eksklusif kepada pihak kami untuk menyiarkan, menggunakan, dan mengubah suai kandungan anda dalam apa jua media.

Kami berhak untuk memadamkan atau mengubah mana-mana kandungan yang anda sumbangkan, atau mesej yang anda hantar melalui laman kami, bagi tujuan operasi atau editorial.

Seperti mana kami inginkan hak cipta kami untuk terpelihara, kami juga menghormati hak-hak orang lain. Jika anda percaya bahawa harta intelektual anda telah digunakan tanpa izin, sila hubungi kami dan kami akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan aduan anda.

Komunikasi

Dari masa ke semasa Speak Languages boleh menghantar anda mesej melalui e-mel berkaitan dengan akaun anda atau maklumat yang lain yang berkenaan dengan laman-laman kami. Apabila anda mendaftarkan diri dengan Speak Languages and setuju untuk menerima mesej-mesej sedemikian.

Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan pihak yang lain, kecuali jika dikehendaki dari sisi undang-undang, misalnya bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang.

Penafian

Jika anda menggunakan laman-laman web kami, anda bersetuju bahawa penggunaan laman kami adalah atas risiko sendiri. Maklumat yang disediakan dalam laman web ini adalah dibekalkan dalam bentuk “seperti mana” dan “yang tersedia”. Kami tidak membuat apa-apa tuntutan berkenaan dengan kesesuaian maklumat tersebut bagi mana-mana tujuan, atau ketepatan mana-mana isi kandungan.