Bahasa Greek

Mengenai Bahasa Yunani

Bahasa Greek moden berkembang dari Bahasa Greek kuno dan menjadi bahasa rasmi negara Greece pada tahuan 1829. Lebih kurang 15 juta orang menggunakan Bahasa Greek, termasuk setengah juta orang di kawasan selatan negara Cyprus. Ianya juga digunakan oleh komuniti emigran di banyak negara lain.

Bahasa Greek ialah cabang yang berasingan dari rumpun bahasa Indo-European dan mempunyai huruf tersendiri yang telah digunakan semenjak tiga ribu tahun yang lalu.

Bersama dengan Bahasa Latin, Bahasa Greek banyak mempengaruhi kosa kata bahasa Eropah yang lain.

Bahasa-bahasa lain