Keluarga

Berikut adalah beberapa perkataan Bahasa Belanda yang berkaitan dengan keluarga, termasuk nama-nama ahli keluarga, perkataan yang menerangkan status perkahwinan, dan perkataan yang berkaitan dengan majlis perkahwinan.

vaderbapa
moederibu
broerabang / adik lelaki
zuskakak / adik perempuan
zoonanak lelaki
dochteranak perempuan
oompakcik
tantemakcik
grootvaderdatuk
grootmoedernenek
neefanak saudara lelaki
nichtanak saudara perempuan
schoonvaderbapa mertua
schoonmoederibu mertua
schoonbroerabang / adik (lelaki) ipar
schoonnzuskakak / adik (perempuan) ipar
schoondochtermenantu (perempuan)
schoonzoonmenantu (lelaki)
mansuami
vrouwdaun permaisuri
peetvaderbapa pembaptisan
peetmoederibu pembaptisan