Di pejabat pos

Ungkapan Bahasa Itali ini amat berguna di pejabat pos jika anda perlu membeli setem, menghantar surat, atau menggunakan perkhidmatan yang lain.

mi da una busta, per favore?
mi da una confezione di buste, per favore?
una busta, per favore
una confezione di buste, per favore
un francobollo per l'Inghilterra, per favore
due francobolli per l'Inghilterra, per favore
dov'è la cassetta delle lettere?di mana terletaknya peti surat?