Ungkapan Bahasa Denmark

Dalam bahagian ini, anda boleh belajar lebih daripada 3,000 ungkapan Bahasa Denmark yang boleh digunakan dalam banyak situasi harian.