Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Perancis.

Nombor cardinal

zérokosong
unsatu
deuxdua
troistiga
quatreempat
cinqlima
sixenam
septtujuh
huitlapan
neufsembilan
dixsepuluh
onzesebelas
douzedua belas
treizetiga belas
quatorzeempat belas
quinzelima belas
seizeenam belas
dix-septtujuh belas
dix-huitlapan belas
dix-neufsembilan belas
vingtdua puluh
vingt-et-undua puluh satu
vingt-deuxdua puluh dua
vingt-troisdua puluh tiga
vingt-quatredua puluh empat
vingt-cinqdua puluh lima
vingt-sixdua puluh enam
vingt septdua puluh tujuh
vingt-huitdua puluh lapan
vingt-neufdua puluh sembilan
trentetiga puluh
trente-et-untiga puluh satu
trente-deuxtiga puluh dua
quaranteempat puluh
cinquantelima puluh
soixanteenam puluh
soixante-dixtujuh puluh
quatre-vingtslapan puluh
quatre-vingt-dixsembilan puluh
centseratus
cent-unseratus satu
deux-centsdua ratus
trois-centstiga ratus
milleseribu
deux-milledua ribu
trois-milletiga ribu
un millionsejuta
un milliardsatu bilion

Pengulangan

une foissekali
deux foisdua kali
trois foistiga kali
quatre foisempat kali
cinq foislima kali

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

premierpertama
deuxième, secondkedua
troisièmeketiga
quatrièmekeempat
cinquièmekelima
sixièmekeenam
septièmeketujuh
huitièmekelapan
neuvièmekesembilan
dixièmekesepuluh
onzièmekesebelas
douzièmekedua belas
treizièmeketiga belas
quatorzièmekeempat belas
quinzièmekelima belas
seizièmekeenam belas
dix-septièmeketujuh belas
dix-huitièmekelapan belas
dix-neuvièmekesembilan belas
vingtièmekedua puluh
vingt-et-unièmekedua puluh satu
vingt-deuxièmekedua puluh dua
vingt-troisièmekedua puluh tiga
trentièmeketiga puluh
quarantièmekeempat puluh
cinquantièmekelima puluh
soixantièmekeenam puluh
soixante-dixièmeketujuh puluh
quatre-vingtièmekelapan puluh
quatre-vingt-dixièmekesembilan puluh
centièmekeseratus

Perkataan berguna yang lain

environlebih kurang
plus delebih daripada
moins dekurang daripada

Contoh

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943,294
9 7559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Perancis pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong