Kecemasan

Berikut adalah beberapa ungkapan untuk digunakan semasa kecemasan. Moga-moganya anda tidak perlu menggunakan ungkapan-ungkapan ini!

Jika kecemasan berlaku, anda boleh menghubungi khidmat kecemasan di UK secara menelefon 999; nombor untuk didail di Amerika Syarikat dan Kanada ialah 911.

help! tolong!
be careful! berhati-hati!
look out! or watch out! awas!
please help me boleh tolong saya?

Kecemasan perubatan

call an ambulance! panggil ambulans
I need a doctor saya perlukan seorang doktor
there's been an accident kemalangan sudah berlaku
please hurry! tolong cepat sedikit!
I've cut myself saya terpotong (jari, tangan, kaki) sendiri
I've burnt myself saya terbakar kulit sendiri
are you OK? kamu OK?
is everyone OK? semua orang OK?

Jenayah

stop, thief! berhenti, pencuri!
call the police! panggil polis!
my wallet's been stolen dompet saya kena curi
my purse has been stolen dompet saya kena curi
my handbag's been stolen beg tangan saya kena curi
my laptop's been stolen komputer riba (mudah-alih) saya kena curi
my phone's been stolen telefon bimbit saya kena curi
I'd like to report a theft saya ingin melaporkan kecurian
my car's been broken into kereta saya sudah dipecah masuk
I've been mugged saya dirompak
I've been attacked saya diserang

Kebakaran

fire! api!
call the fire brigade! panggil balai bomba
can you smell burning? adakah kamu terbau benda yang terbakar?
there's a fire ada kebakaran
the building's on fire bangunan itu sedang terbakar

Keadaan meruncing yang lain

I'm lost saya sesat
we're lost kami sesat
I can't find my … saya hilang …
keys kunci
passport passport
mobile telefon mudah-alih
I've lost my … saya hilang …
wallet dompet
purse dompet
camera kamera
I've locked myself out of my … saya tertinggal kunci dan saya tidak dapat masuk ke … saya
car kereta
room bilik
please leave me alone tolong biarkan saya bersendirian
go away! pergi!
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.