Kosa kata Bahasa Inggeris

Berikut adalah beberapa senarai kata bertema untuk menolong anda memperluaskan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris anda. Jika anda mempunyai apa-apa cadangan atau komen, sila beritahu kami!

Nombor

Warna

Masa
Hari
Bulan dan musim
Cuti dan perayaan

Keluarga

Cuaca

Menggambarkan orang
Pakaian dan barang-barang peribadi

Negara dan kerakyatan
Bahasa
Matawang
Benua dan kawasan
Bandaraya-bandaraya dunia
Bandaraya-bandaraya di negara Britain
Bandaraya-bandaraya di negara Amerika Syarikat

Ciri-ciri dan istilah geografi

Di rumah dan halaman rumah
Dapur
Perabot dan perkakas rumah
Bekalan rumah
Dibuat secara sendiri

Halaman yang berkaitan

Ungkapan Bahasa Inggeris