Ungkapan Bahasa Inggeris

Dalam bahagian ini, anda boleh belajar lebih daripada 3,000 ungkapan Bahasa Inggeris yang boleh digunakan dalam banyak situasi harian.