Ungkapan Bahasa Inggeris

Dalam bahagian ini, anda boleh belajar lebih daripada 3,000 ungkapan Bahasa Inggeris yang boleh digunakan dalam banyak situasi harian. Ungkapan-ungkapan ini dipilih untuk mempamerkan bagaimana Bahasa Inggeris sering digunakan dalam konteks yang kurang rasmi. Jika anda ada cadangan untuk ungkapan baru ataupun jika ada apa-apa pembetulan, sila hubungi kami!

Ungkapan mudah
Ungkapan yang sering digunakan

Kecemasan

Perbualan umum
Berkenalan dengan kawan baru
Bahasa dan komunikasi
Keluarga dan tali persaudaraan
Kegemaran
Pekerjaan
Pendidikan
Agama
Percintaan
Mengatur temujanji

Waktu dan tarikh
Waktu
Tarikh

Cuaca

Di rumah
Melayan tetamu

Halaman yang berkaitan

Kosa kata Bahasa Inggeris