Benua dan kawasan

Berikut adalah nama-nama benua, lautan dan laut, sungai dan kawasan utama yang lain di dunia dalam Bahasa Inggeris.

Benua

Europe Eropah
Asia Asia
North America Amerika Utara
South America Amerika Selatan
Africa Afrika
Australia / Australasia / Oceania Australia / Australasia / Oceania
Antarctica Antartika

Lautan dan laut

the Pacific Ocean atau the Pacific Lautan Pasifik
the Atlantic Ocean atau the Atlantic Lautan Atlantik
the Indian Ocean Lautan Hindi
the Arctic Ocean Lautan Artik
the Mediterranean Sea atau the Mediterranean Laut Mediterranean
the Caribbean Sea atau the Caribbean Laut Caribbean
the Baltic Sea atau the Baltic Laut Baltik
the Black Sea Laut Hitam
the Caspian Sea Laut Kaspian
the Arabian Sea Laut Arab
the South China Sea Laut China Selatan
the North Sea Laut Utara
the English Channel (juga dikenali sebagai the Channel) Selat Inggeris

Kawasan dunia yang lain

the Arctic kawasan Artik
the Sahara atau the Sahara Desert kawasan atau gurun Sahara
the Amazon Rainforest Hutan Hujan Amazon
the Himalayas Banjaran Himalaya
the Alps Banjaran Alps
the Rocky Mountains (juga dikenali sebagai the Rockies) Pergunungan Rocky
the Andes Banjaran Andes

Sungai-sungai

the Thames Sungai Thames
the Rhine Sungai Rhine
the Danube Sungai Danube
the Nile Sungai Nil
the Amazon Sungai Amazon
the Volga Sungai Volga
the Ganges Sungai Ganges
the Yangtze Sungai Yangtze
the Mississippi Sungai Mississippi
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.