Industri-industri

Here are the English names for major industries, trades, and professions.

accountancy perakaunan
advertising pengiklanan
agriculture pertanian
banking perbankan
broadcasting
the building trade pembinaan
the chemical industry
the civil service perkhidmatan awam
computing penggunaan komputer
the construction industry industri pembinaan
the drinks industry industri minuman
engineering kejuruteraan
the entertainment industry industri hiburan
farming pertanian
financial services perkhidmatan kewangan
the fishing industry
healthcare perkhidmatan kesihatan
hotel and catering hotel dan penyediaan makanan
human resources sumber manusia
insurance insurans
IT (singkatan untuk information technology) teknologi maklumat
the legal profession profesion guaman
local government perkhidmatan perbandaran
manufacturing perkilangan
marketing pemasaran
the medical profession profesion perubatan
mining
the motor industry industri kereta
the newspaper industry
the oil industry industri minyak / petroleum
the pharmaceutical industry industri farmaseutikal
PR (singkatan untuk public relations) perhubungan awam
publishing penerbitan
the retail trade jualan runcit
sales jualan
the shipping industry industri perkapalan
teaching pengajaran
telecommunications
television televisyen
the travel industry industri pelancongan
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong