Kata-kata sifat yang sering digunakan

Berikut adalah beberapa kata sifat lazim dalam Bahasa Inggeris yang boleh membantu anda menggambarkan orang, tempat dan benda.

Ciri-ciri fizikal

big besar
small atau little kecil
fast cepat
slow perlahan
good baik
bad buruk
expensive mahal
cheap murah
thick tebal
thin nipis
narrow sempit
wide lebar
broad lebar
loud kuat (bunyi)
quiet perlahan (bunyi)
intelligent bijak
stupid bodoh
wet basah
dry kering
heavy berat
light ringan
hard keras
soft lembut
shallow cetek
deep dalam
easy mudah
difficult susah
weak lemah
strong kuat
rich kaya
poor miskin
young muda
old tua
long panjang
short pendek
high tinggi
low rendah
generous murah hati
mean kedekut
true benar
false salah
beautiful cantik
ugly hodoh
new baru
old lama
happy gembira
sad sedih

Ciri-ciri lain

safe selamat
dangerous bahaya
early awal
late lewat
light terang
dark gelap
open buka
closed atau shut tutup
tight ketat
loose longgar
full penuh
empty kosong
many banyak
few sedikit
alive hidup
dead mati
hot panas
cold sejuk
interesting menarik
boring membosankan
lucky bertuah
unlucky malang
important penting
unimportant tak penting
right betul
wrong salah
far jauh
near dekat
clean bersih
dirty kotor
nice baik
nasty buruk
pleasant baik
unpleasant buruk
excellent baik
terrible buruk
fair adil
unfair tidak adil
normal normal
abnormal tidak normal
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.