Menyewa kereta

Frasa-frasa ini akan menolong anda mengatur penyewaan kereta dan bertanya tentang cara mengendalikannya.

I'd like to hire a car saya ingin menyewa kereta
how long for? untuk berapa lama?
for how many days? untuk berapa hari?
for … untuk …
one day sehari
two days dua hari
a week seminggu
how much does it cost? berapa harganya?
£40 a day with unlimited mileage £40 sehari, tanpa had jarak perjalanan
what type of car do you want — manual or automatic? jenis kereta apa yang kamu perlukan – manual atau automatik?
has this car got …? adakah kereta ini mempunyai …?
air conditioning hawa dingin
central locking sistem penguncian pusat
a CD player pemain cakera padat
child locks kunci untuk mencegah kanak-kanak dari membuka pintu
could I see your driving licence? boleh saya tengok lesen memandu anda?
you have to bring it back with a full tank kamu perlu mengembalikan kereta ini dengan tangki petrol yang penuh
it has to be returned by 2pm on Saturday kamu perlu mengembalikan kereta ini sebelum pukul 2 petang pada hari Sabtu
remember to drive on the … jangan lupa memandu di sebelah … jalan
left kiri
right kanan

Mengendalikan kereta

does it take petrol or diesel? kereta ini berenjin petrol atau diesel?
is it manual or automatic? kereta ini manual atau automatik?
I'll show you the controls saya akan tunjukkan sistem kawalan kepada kamu
where are the …? di mana …?
lights lampu
indicators lampu isyarat
windscreen wipers pengelap cermin depan
how do you open the …? bagaimana hendak membuka …?
petrol tank (Bahasa Inggeris Amerika Syarikat: gas tank) tangki petrol
boot (Bahasa Inggeris Amerika Syarikat: trunk) ruang belakang kereta
bonnet (Bahasa Inggeris Amerika Syarikat: hood) bonet
sound

Audio tersedia ada untuk semua frasa pada halaman ini — sila klik pada mana-mana frasa untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong