Bandaraya-bandaraya di negara Amerika Syarikat

New York (also known as New York City)
Philadelphia
Phoenix
San Antonio
San Diego
San Francisco
Seattle
Washington, DC
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.