Mata pelajaran

Berikut adalah nama-nama beberapa mata pelajaran akademik dalam Bahasa Inggeris.

Kesenian dan kemanusiaan

art seni
classics klasik
drama drama
fine art seni halus
history sejarah
history of art sejarah seni
literature (French literature, English literature, dan sebagainya) sastera (sastera Perancis, sastera Inggeris dll)
modern languages bahasa-bahasa moden
music musik
philosophy falsafah
theology teologi

Sains

astronomy astronomi
biology biologi
chemistry kimia
computer science sains komputer
dentistry pergigian
engineering kejuruteraan
geology geologi
medicine perubatan
physics fizik
science sains
veterinary medicine perubatan haiwan

Sains sosial

archaeology arkaelogi
economics ekonomi
media studies pengajian media
politics politik
psychology psikologi
social studies pengajian sosial
sociology sosiologi

Mata pelajaran lain

accountancy perakaunan
architecture senibina
business studies perniagaan
geography geografi
design and technology reka bentuk dan teknologi
law perundangan
maths (singkatan untuk mathematics) matematik
nursing kejururawatan
PE (singkatan untuk physical education) pendidikan jasmani
religious studies pendidikan agama
sex education pendidikan seks
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.