Perjalanan laut

Berikut adalah beberapa perkataan Bahasa Inggeris yang berguna apabila menaiki kapal.

port pelabuhan
harbour pelabuhan
ferry terminal terminal feri
cruise pelayaran persiaran
crossing pelayaran melintas selat
foot passenger penumpang tanpa kereta
calm sea laut tenang
rough sea laut bergelora
seasick mabuk laut
to disembark turun dari kapal
to embark menaiki kapal
to sail melayari

Jenis-jenis kapal

car ferry feri kereta
cruise ship feri pelayaran persiaran
ferry feri
hovercraft hoverkraf
yacht perahu layar

Di atas kapal

captain kapten
crew anak kapal
crew member anak kapal
bar bar
buffet kantin
bureau de change penukar wang
cabin kabin
cabin number nombor kabin
car deck geladak (aras) kereta
currency exchange penukar wang
deck geladak
gangway laluan
information desk kaunter maklumat
restaurant restoran
self-service restaurant restoran layan sendiri
life belt pelampung keselamatan
life jacket jaket keselamatan
lifeboat bot penyelamat
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.